Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Soundarya in film Aaptha Mitraa
  AzAi CAiz `D۫v' qUq

Ramesh and Vishnuvardhan in film Aaptha MitraagĺQ z PtPAiiV EAz zgQñ av itz `D۫v' qUqAiiUwz. n AzAi CAiz PƣAi avz. vɮV zP . z avQz. ڪzs U zgQñ vA U Avg v۪ evAiiV F avz CĹzg. avz gĪ J R vUU MAzAz õ ܣz. gñ `D۫v'z AzAi CjU erAiiV CĹzg. AVv UgQgu Cgz. êi, v, ü eõ, C zzg vgUzzg. D۫v ĮAiiA av t avv jP.

zgQñ F av AzAi CjU CĪzg ƮP CjU zAd qwzg.

E aѣ iwUV www.viggy.com/aapthamitraa/ P sn r.

ú CAiz `PAszgA'
Mohan and Durga Shetty in film Shuklambhadharamú z j t itz AiPV CĹgĪ `PAsgzsgA' Pq EAz vgPtwz. Ct vAV AnAm PxAi F av zgĪg øg rʣg ĸۣ. PA gWģx F av zg. zU n avz AiQAiizg vAVAi vz å CĹzg.

 
  This news in English  
     Search for
Quick Links
July First Week
Ģå Cg `' vgU
June First Week
GAz `Ug' F g vgU
May Fourth Week
PUg P - CA êi vgU
April First Week
`P' U `dml' F g qUq
March Fourth Week
gePĪig CAiz gP F g vgU
February Second Week
JPAlg zAiiAiP vgU
z-gQv erAi `CAi'
February First Week
g-gQv erAi AiıAv
January Fourth Week
RIJ zPg `j'
.. nï CAiz `dgz'
U CAiz `M'
January Third Week
F g `ĺgd'U m֩P
  Archives

     
copyright 2003. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer