Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  AqqU v Az q vg

Shipa Shetty & Ravichandran `vz v?' Jߪ Aiģ n ev j Pf g gZAz FU U Az -߯ Pýz. FU vz er `MAzUt ' Jwz. gPʣ, gZAz U n F ƪg v۪ jzg. F avz awPgt DU gAsVz avP AS AVv rgĪz JjU CZj rĪ AiĪVz. F Az gZAz U AS qĪ rz ߩAiAiĢAz Pɮ UAz Eg MAz avz Pɮ iqwg. Dzg F Ģ vA AizVzjAz Jg gwgĪAv gZAz U AS F AiĪ gwgĪzz vg qĪ Aiiz jwAi ߩAi(dU) Ag JAz gZAz wzg. K DU F Eg `MAzUt ' avz ƮP v MAzVgĪz Pq av ëUU Avõ qĪ AiĪVgĪzAv v.

gd U g UgĪ avz `PAzA g' avz jP avVgĪ `MAzUt ' AjP av. g zñz zQAi zs V v vv q v zñP g gĪ AiQ (ɽ) iAi iˮUU aѣ ɯ qĪ vgt gvۼ. Lz z P̽Az rz 75 z zggU Jg E֥qĪAv av Ez JAz üvg. n EzĪgU Aii sAi avzAi F jwAi v gAv. F av GzAii APg zwz avP vgi Cg bAiiUtz. P.Dg. dAii, êAiidĮ, PĪig, av u, v v ļ eõ Avzg avz vgUzzg.

avz AiQ n qAz zs qĪ irPArzg. Eg CAiz av `zs ģ ' qUqAiiUQz Cz E avU Eg PAiİ. vA U Avg Eg S ev AWg U ZgP avU Cĸwzg. Cz dģƣ U ge zP avU Cĸzg.

This news in English
 
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2003. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer