Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Abhijith, Ambarish, Ramkumar, Jaggesh and Devraj
  iPgVgĪ giPĪig

Pɮ P ɽ vgAi rPAi lV Pɮ Gv۪ avU rz giPĪig FU av itQ̽zg. gz lzg vA Ai lV AzĪjAiĮ EjAz zsU. RamkumarFU Eg w ti Cg ɸj `Aqg' av wzg. êw v gePĪig U q. gePĪig Cg w ti Cg ɸj ge g Pq zsg U avU wz. FU giPĪig Cg Ƹ j ɸg Ai Dm. Aqg av zwgĪg P.. gd. Px, avPx U Asu Pq Egz. F av EAz (rAg 12)gAz mgwz. CAjõ, giPĪig, zêge, dUñ, Cfv EgU AZAqg gƥz Pt¹PƼwzg. AS AVv qwzg.

EAz E MAz av mjz. ñ zz Ƹ av `FU Kr' DgAsVz. ɣ ir avzAv Ez Pq Pr avVgP. gePĪig CAiz ` PAqPg' Pq EAz DgAsVv. Dg. J. Uq itz PAqPg avz ĺv PguAvgAz AzqVz.

 
  This news in English  
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer