Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Puneeth Rajkumar and Gowri in Namma Basava
  v PAq U DmñAPg

F g Jgq Pq avU 100 U gʸw۪. Ťv CAiz U GAz CAiz DmñAPg EAz vv DZjPƼwz. Upendra and Radhika in Auto ShankarvQgu U Avõ P. itz av 24 avAgU 100 U gʸwz. .Dg. QAiĵ AZz gĪ z vQgu U Avõ Pq avU zg. Gv۪ sİ JAlgmʣg avU PAzê JAgĪ vQgu avz viv DZjĪ zvAiİzg. F Aiz F avz AiıU Pgtz Pq dv, ge PlA U vPV U gPV Pjz JjU zsz wwz F avvAq.

g itz DmñAPg Pq vz Aszz. g v A avz Uõu Pqirzg. g CAiz `wUV' av g gAwzg. AiQAi qPl qɢz.

 
  This news in English  
     

Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer