Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 
Music director Hamsalekha, producer Ramesh Yadav, actress Bhavana and director Baraguru
  2004g gd zs igAs

gd PlV Īig JAl wAUU Avg FU W Pg zs igAs DAifz. (dį 16) J U R AwzsgA AU evjU qzg. Ae 6 WAmU CAqg sz qAiİgĪ F PAiPz CzsPv wgĪg v a . gA.

PjwgĪg PjwgĪg m֩ ggr (lt PtU ), eQgA (q. gePĪig ), Pĥ Ai (fëv zs ), Usgt (aUjz P), gUg gZAz (Aw), J. gAiu (ZAz ZPj), gz Ai (), gePĪig (Cvv۪ l), gP (Cvv۪ n), . ģúg (AVv), gAUAit gW (Gv۪ õP l), Gi (Gv۪ õP n), ig ( l), Pv APñ (avPx), Pjħ (Px), PAge (AP), f. w (P z), .P.JZ. z (bAiiUt), dAiAv Pt (Asu), Zѽ ä (߯ UAiP), Av (߯ UAiQ), P. Pu (Vv gZ) U P.r. APmñ (Am).

F PAiP 19P qAi Qv. Dzg DU qz ZģuɬAz PAiP Azqnv. CzP z zs PAiPĪ i R Aw Cg Hgz UĮUz qɸPɣߪ AiZAi PgQv. Dzg PguAvgUAz F Aii AidAi PAi gƥP gz FU igAs AUj CAqg sz qAiwz. dPjU õ UĪ zsv Pr.

 
  Also see: List of State Award winners  
       
  This news in English  
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2009. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer